Dopisnica sa ratišta Tirol 26.10.1918. - uputio Subašić Ibrahim u Lukavicu na ime Subašić Nazifa. Na poleđini slike je naznačio da se na slici 'zabilježio'

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram