"Oslobođenje" o Gračaničkom glasniku

Novinarka "Oslobođenja" Edina Kamenica u jučerašnjem broju od 30.01.2014. ovog dnevnog lista, u prilogu KUN, napisala je opširan prikaz 36. broja našeg časopisa.

Kun - Oslobodjenje

Dozvoljeno je prenositi sadržaje sa gracanickiglasnik.ba bez odobrenja, ali je pri preuzimanju obavezno navesti ime autora teksta i izvora (direktan link na sadržaj koji se preuzima sa gracanickiglasnik.ba). Takođe, ni u kojem slučaju nisu dozvoljene intervencije na preuzetom sadržaju.
© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram