Pristup i korištenje

Izdavačka kuća „Monos“
Gračanica
Muse Ćazima Ćatića 18
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 61 070 246
e-mail: gracanickiglasnik@gmail.com, hamzicomer@gmail.com
Kontakt osoba: prof. dr. Omer Hamzić

Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“ je časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

...

Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“ indeksiran je u bibliografskoj bazi CEEOL. © Izdavačka kuća „Monos“ u Gračanici. Sva prava zadržana.

Izjava o slobodnom pristupu tekstovima:

Tekstovi objavljeni u Časopisu za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“ mogu se besplatno koristiti za osobne ili potrebe edukacije, poštujući autorska i prava izdavača. Nijedan dio časopia ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole izdavača.

Dozvoljeno je prenositi sadržaje sa gracanickiglasnik.ba bez odobrenja, ali je pri preuzimanju obavezno navesti ime autora teksta i izvora (direktan link na sadržaj koji se preuzima sa gracanickiglasnik.ba). Takođe, ni u kojem slučaju nisu dozvoljene intervencije na preuzetom sadržaju.
© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram