Broj 7/4

povodom

Gračanica ishodište razvoja samostalnog poduzetništva - model koji živi 

Muhamed Ibrahimović

(izlaganje na Okruglom stolu “Tehnološki parkovi i inkubacioni centri u funkciji razvoja Bosne i Hervcegovine”, koje je održano u Gračanici 16.4.1999. godine)

PDF članka

zavičaj

Okrugli sto: “Tehnološki parkovi i inkubacioni centri u rekonstrukciji i razvoju Bosne i Hercegovine” Modeliranje Inovaciono-poslovnog centra (IPC) u uslovima Tuzlanskog kantona

Tokom posljednjih decenija u najrazvijenijim zemljama u svijetu (Japan, SAD) i u više zemalja Evropske unije formirana je i uspješno djeluje mreža tehnoloških parkova i inkubacionih centara, kojim se optimalno brzo i organizacijski efikasno ostvaruje razvoj, prenos i ovladavanje savremenim tehnologijama, prikladnim za razvojne potrebe i mogućnosti gravitacionih područja.

PDF članka

Modeliranje Inovaciono-poslovnog centra (IPC) u uslovima Tuzlanskog kantona

Prof. dr. Sead Avdić

Pred rat, struktura industrije na ovom području, u kojoj bazno, sirovinsko-energetske grane angažuju 73,4% vrijednosti osnovnih sredstava, zapošljavaju 49,8% radnika i daju 57,7% društvenog proizvoda industrije, predstavljala je tipičan primjer bazne, kapitalno-intenzivne i neefikasne industrijske strukture svojstvene privredno nerazvijenim područjima.

PDF članka

© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram