Gračanički glasnik
„Gračanički glasnik“ je časopis, programski opredijeljen ka proučavanju lokalne kulturne historije, te različitih zavičajnih tema Gračanice, njezine uže i šire okoline s područja kulture i tradicije (historiografija, književnost i umjetnost, etnologija, rodoslovlje, folkloristika, graditeljsko i prirodno naslijeđe, aktuelnosti).
O časopisu
Prvi broj Gračaničkog glasnika izašao je 25. 5. 1996. godine
         
PROGRAMSKA KONCEPCIJA
Konceptualno i tematski Gračanički glasnik, svoju misiju vezuje za kulturnu historiju u najširem smislu te riječi, koja sama po sebi ne trpi nikakva ograničenja, pa ni prostorna, lokalistička, pogotovo.
MISIJA ČASOPISA
Kako je jedan od glavnih ciljeva Časopisa afirmacija historijske svijesti, na njegovim stranicama, osim lokalnih, zavičajnih, obrađuju se i takozvane "velike historijske teme".
NAJVAŽNIJI REZULTATI
U više brojeva objavljeni su rezultati istraživanja stećaka u širem gračaničkom kraju, uključujući i veći broj ranije nepoznatih lokaliteta, započeto je istraživanje srednjovjekovnog utvrđenog grada Sokola...
Proširena djelatnost
U okviru svoje dodatne ili takozvane proširene djelatnosti, Časopis se od početka pojavljuje kao pokretač i organizator raznih kulturnih aktivnosti u širem svom okruženju.
         
Elaborat o obilježavanju značajnih događaja i ličnosti u lokalnoj sredini
Prijedlog imena i naziva ulica sa stručnim obrazloženjima
Elaborat zavičajne muzejske zbirke i Prijedlog idejnog rješenja revitalizacije gračaničke sahat-kule
Program afirmacije posebnih oblika ženskog ručnog rada „kere“ rezultirao formiranjem Udruženja „Gračaničko keranje“
Posljednji brojevi
U kontinuitetu i redovno izlaze dva broja (dvije knjige) godišnje na 150 do 200 
stranica u printanom (300-500 primjeraka) i elektronskom formatu
         
Broj 46/23

Vrijeme austrougarske uprave, Prvi svjetski rat i nastanak Kraljevine SHS na stranicama “Gračaničkog glasnika”–prilog lokalnoj historiografiji Prof. dr. Omer Hamzić Povodom 140. godišnjice dolaska i 100. godišnjice odlaska austrougarske uprave, odnosno stvaranja Kraljevine SHS kao nove države na njenim razvalinama, u ovom prilogu pokušali smo skrenuti pažnju na tretman te tematike na stranicama ovog časopisa […]

Broj 45/23

Gračanička lokalna historiografija i njeni korijeni Mr. Edin Šaković U povodu 30. godišnjice od izdavanja knjige “Gračanica i okolina u NOB i Revoluciji”, autor daje osvrt na spomenutu knjigu i njen značaj, te daje kratak osvrt na korijene i razvoj lokalne historiografije od konca XIX. stoljeća do 1988. godine. Navedena je knjiga, u svom uvodnom […]

Broj 44/22

Urbana tradicija Gračanice Edin Šaković, MA REDAKCIJSKA NAPOMENA: Općinsko vijeće Gračanica je na svojoj 8. sjednici, održanoj u maju 2017. godine, usvojilo Odluka o proglašenju Grada Gračanice, nakon čega je upućena inicijativa Vladi Federacije BiH za pokretanje procedure u cilju dodjeljivanja statusa grada općini Gračanica. U inicijativi je istaknuto da su ispunjeni svi preduvjeti propisani […]

Časopis pomažu

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram