Gračanički glasnik
„Gračanički glasnik“ je časopis, programski opredijeljen ka proučavanju lokalne kulturne historije, te različitih zavičajnih tema Gračanice, njezine uže i šire okoline s područja kulture i tradicije (historiografija, književnost i umjetnost, etnologija, rodoslovlje, folkloristika, graditeljsko i prirodno naslijeđe, aktuelnosti).
O časopisu
Prvi broj Gračaničkog glasnika izašao je 25. 5. 1996. godine
         
PROGRAMSKA KONCEPCIJA
Konceptualno i tematski Gračanički glasnik, svoju misiju vezuje za kulturnu historiju u najširem smislu te riječi, koja sama po sebi ne trpi nikakva ograničenja, pa ni prostorna, lokalistička, pogotovo.
MISIJA ČASOPISA
Kako je jedan od glavnih ciljeva Časopisa afirmacija historijske svijesti, na njegovim stranicama, osim lokalnih, zavičajnih, obrađuju se i takozvane "velike historijske teme".
NAJVAŽNIJI REZULTATI
U više brojeva objavljeni su rezultati istraživanja stećaka u širem gračaničkom kraju, uključujući i veći broj ranije nepoznatih lokaliteta, započeto je istraživanje srednjovjekovnog utvrđenog grada Sokola...
Proširena djelatnost
U okviru svoje dodatne ili takozvane proširene djelatnosti, Časopis se od početka pojavljuje kao pokretač i organizator raznih kulturnih aktivnosti u širem svom okruženju.
         
Elaborat o obilježavanju značajnih događaja i ličnosti u lokalnoj sredini
Prijedlog imena i naziva ulica sa stručnim obrazloženjima
Elaborat zavičajne muzejske zbirke i Prijedlog idejnog rješenja revitalizacije gračaničke sahat-kule
Program afirmacije posebnih oblika ženskog ručnog rada „kere“ rezultirao formiranjem Udruženja „Gračaničko keranje“
Posljednji brojevi
U kontinuitetu i redovno izlaze dva broja (dvije knjige) godišnje na 150 do 200 stranica u printanom (300-500 primjeraka) i elektronskom formatu
         
Broj 48/24

Povodom 60. godišnjice Narodnog univerziteta u Gračanici Prof. dr. Omer Hamzić Krajem 1959. godine u Gračanici su osnovane dvije značajne ustanove–Gimnazija i Narodni univerzitet. I jedna i druga su u drugoj polovini prošlog i prvim decenijama ovog stoljeća ostavile snažan pečat u kulturno-prosvjetnom razvoju čitavog ovog kraja. U vrijeme njihovog osnivanja, u socijalističkoj Jugoslaviji još […]

Broj 47/24

NATO i naša sigurnost General Fikret Muslimović Početkom godine iz štampe je izašla knjiga “NATO i sigurnost Evrope” dr. Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića, koja je promovirana u Tuzli i Sarajevu, uoči obilježavanja 70. godišnjice formiranja Sjevernoatlantskog saveza (NATO-a). Tim povodom, jedan od autora, general Fikret Muslimović, u najkraćim crtama obrazlaže značaj NATO-a u savremenom […]

Broj 46/23

Vrijeme austrougarske uprave, Prvi svjetski rat i nastanak Kraljevine SHS na stranicama “Gračaničkog glasnika”–prilog lokalnoj historiografiji Prof. dr. Omer Hamzić Povodom 140. godišnjice dolaska i 100. godišnjice odlaska austrougarske uprave, odnosno stvaranja Kraljevine SHS kao nove države na njenim razvalinama, u ovom prilogu pokušali smo skrenuti pažnju na tretman te tematike na stranicama ovog časopisa […]

Časopis pomažu

Dozvoljeno je prenositi sadržaje sa gracanickiglasnik.ba bez odobrenja, ali je pri preuzimanju obavezno navesti ime autora teksta i izvora (direktan link na sadržaj koji se preuzima sa gracanickiglasnik.ba). Takođe, ni u kojem slučaju nisu dozvoljene intervencije na preuzetom sadržaju.
© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram