Broj 10/5

povodom

"Gračanički glasnik" - kulturnohistorijska hronika Gračanice

Omer Hamzić

U pokušaju da izbjegnemo velike prigodničarske riječi, a da ipak iznesemo neka pozitivna iskustva stečena u «pravljenju» ove publikacije - dat ćemo samo odgovore na ona pitanja koja se obično postavljaju u ovakvim prilikama: o koncepciji koja se ostvaruje ili ne ostvaruje, o saradnicima, finansiranju, pozitivnim ili negativnim ocjenama kritike i javnosti. Prije toga valja reći i sljedeće: nije lahko baviti se ovim poslom u zemlji koja uvodi porez na knjigu (pa ga pod pritiskom javnosti ukida), u zemlji u kojoj se možda više piše nego što se čita, u zemlji u kojoj 60% mladih sanja kako će iz nje otići. Ko će sutra čitat knjige koje danas pravimo...

PDF članka

zavičaj

Opći izbori 2000 - polukorak ili status quo

Omer Hamzić

Ovogodišnji opći (opći) izbori, peti po redu nakon Dejtona koje organizuje OSCE, provedeni u Bosni i Hercegovini 11.11.2000. (Opći izbori dvijetisućite, Opći izbori dvijehiljadite), kao i mnogo čega u ovoj zemlji unaprijed su proglašeni historijskim, povijesnim, sudbonosnim... Po geslom «Promjenama do boljeg života», građani su birali svoje predstavnike (zastupnike) za sve nivoe vlasti, osim lokalnih (općinskih) koji su provedeni 8.4.2000. godine.

PDF članka

Likovi zavičaja: Život i dijelo prof. dr. Halima Mulaibrahimovića

Prof. dr. Izet Mašić

Povod i motiv da napišem ovaj članak u "Gračaničkom glasniku" o rahmetli profesoru dr. Halimu Mulaibrahimoviću je mudra izreka: Ono što se zapiše to ostaje. Ono što se pamti to bježi.

PDF članka

Izumrle i raseljene familije u Džakulama od 1932. do 2000. godine

Fikret Ahmedbašić

U traganju za nekim etnološkim zanimljivostima sa područja današnje Mjesne zajednice Džakule prelistao sam i domovnicu iz 1932. godine u kojoj je izvršen popis stanovništva i primijetio da 17 familija više ne živi u ovom selu. Radi se o sljedećem familijama: Bešići, Biberkići, Begići, Huskanovići, Okići, Faćići, Piskići, Hamzići, Husići, Softići, Okanovići, Turnadžići, Spahići, Džambići, Drndići, Dželilovići i Jašarevići. Neke od ovih familija su izumrle, a neke su se tokom vremena iselile iz Džakula i nastavile da žive u susjednim ili nekim drugim mjestima.

PDF članka

prošlost

Gračanica u vrijeme nemira u Zvorničkom sandžaku

Dr. Galib Šljivo

Skoro punih sto posljednjih godina osmanske uprave u Bosni i Hercegovini, stanovnici ovog ejaleta su izražavali svoje nezadovoljstvo oružanim otporom manjih ili većih razmjera. Sultan i Visoka Porta su se, s vremena na vrijeme, odlučivali na energične korake i oštre mjere protiv pobunjenika koje u istovjetnim prilikama, u tako oštroj formi nisu primjenjivali u drugim ejaletima ogromnog Osmanskog carstva. S vremenom, u Bosni se ustalilo takvo nepovjerenje prema centralnoj vlasti da su Bošnjaci u većini zazirali od mnogih naređenja koja su stizala iz Stambola, a Visoka Porta je na to nepovjerenje odgovarala istom mjerom: odstranjivala je bosanske dostojanstvenike sa upravnih mjesta i na njihovo mjesto postavljala administrativne, vojne i sudske činovnike iz Anadolije, Rumelije ili Albanije. Tako je nerazumijevanje bilo produbljeno, a nesporazumi su se umnožavali.

PDF članka

Svirac-efendija i niegov amanet

Sadik Šehić

Još u vremenu gradačačkih kapetana u ovoj kasabi bilo je dosta ljubitelja pisane riječi, onih koji su knjige pisali i prepisivali, koji su ih darovali medresama i učilištima, kao i onih koji su se bavili knjigovezačkim radom i zanatom. Na to nas podsjećaju rijetko sačuvani dokumenti, stare knjige i rukopisi, koji nam otkrivaju pravu kulturnu renesansu Gradačca u tom periodu naše historije.

PDF članka

Nosioci vlasti, privrede i školstva u gračaničkom srezu 1928. godine

Prof. dr. Jusuf Mulić

Ujedinjenjem Kraljevine Srbije (u čiji sastav je prije toga ušla Kraljevina Crna Gora) i Države Slovenaca, Hrvata i Srba (koju su činila sva područja u sastavu Austro- Ugarske Monarhije) 1. decembra 1918. godine, nastala je nova država pod nazivom Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, na čije je čelo došla srbijanska dinastija Karađorđevića. Vidovdanskim ustavom od 28. juna 1921. godine država je dobila naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Konačno, Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na upravna područja od 3. oktobra 1929. godine, država dobija naziv Kraljevina Jugoslavija.

PDF članka

Proizvodni asortiman i poslovanje gračaničkih preduzeća krajem 1950. godine

Mina Kujović

Lokalna industrija i zanatstvo u Bosni i Hercegovini 1950. godine bila je u nadležnosti Savjeta za komunalne poslove i lokalnu privredu Narodne Republike Bosne i Hercegovine (1950.- 1951.). Među spisima koji su nastali djelovanjem ovog Savjeta sačuvani su zapisnici (prijepisi) sreskih kontrolnih komisija koje su, po nalogu Komisije državne kontrole Narodne Republike Bosne i Hercegovine, bile zadužene da pregledaju ostvarenje planskih zadataka lokalnih preduzeća, zadruga i radionica.

PDF članka

Razvoi zdravstvene dielatnosti u Gračanici - od ambulante do opšte bolnice

Omer Hamzić

Organizacija zdravstvene službe, odnosno zaštite zdravlja ljudi na bilo kojem stupnju historijskog razvoja društva uvijek je bila odraz zdravstvenog stanja ljudske populacije na određenom prostoru s jedne i ekonomskih, socijalnih i kulturnih faktora u nekoj sredini s druge strane. Razvoj medicine i medicinske nauke zavisio je, dakle, od mnogobrojnih vanjskih faktora koje obično tretiramo kao historijski ambijent ili društveno-ekonomsko okruženje u pojedinim fazama razvoja ljudske civilizacije. Tako je bilo moguće da se u nekim zemljama dosta rano razviju medicinske škole i nauke, dok se u drugim taj proces dosta kasno otvarao i sporo odvijao.

PDF članka - dio 1

PDF članka - dio 2

Ljekari Gračanice - od prve ambulante do Opšte bolnice

Dr. Muamera Mujčinagić

Moderna povijest gračaničkog zdravstva počinje 1895. godine, kada je na stalni rad u Gračanicu došao prvi školovani ljekar. Bio je to dr. Josip Kac, koji je vodio prvu gračaničku zdravstvenu ambulantu od 1895. do 1897. godine. Od prve ambulante i dolaska prvog gračaničkog ljekara protekla je ukupno 105 godina - više do jednog vijeka, takoreći organizovane zdravstvene zaštite na području ove opštine. Dugačak je spisak ljekara koji su duže ili kraće vrijeme radili u Gračanici.

PDF članka

riječ

Uvodni tekst o piscu Nijazu Alispahiću

Atif Kujundžić

Deseti broj «Gračaničkog glasnika», pročelje svoje rubrike „Riječ“, ustupa do sada neobjavljenim sonetima Nijaza Alispahića, koji obilježava 60 godina života i 30 godina književnog rada.

PDF članka

Devet soneta

Nijaz Alispahić

JEDNA JESTE HASANAGINICA

Jedna jeste Hasanaginica
I jedna je Imotska nahija
O tom zbori biser-tamburica
O tom pjeva imotski Kadija
...

PDF članka

Hronika Saliniana

NIjaz Alispahić

Opet se zakoluhalo nebo nad Bosnom, brda se splakala. žare se mamene vatre, plamti buna. Gore kuće i čardaci, gore bogati begovski hambari, gore štale s malom, sijena se u buktinje pretvaraju, plamen se do neba izvija..

PDF članka

Poetski glasovi Gimnazije "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica

(Zahvaljujemo se prof bos. jezika i književnosti u Gimnaziji "Dr. Mustafa Kamarić" za sve što je učinila da se poetski glasovi iz njene škole "nađu" na stranicama našeg časopisa i tako čuju malo dalje od školske učionice. Neka ovi radovi budu mali znak da lijepa riječ u Gračanici ima svoju budućnost. NP)

PDF članka

Nove knjige

Dr. Amir Baraković, Geologija, Rudarskogeološko-građevinski fakultet, Tuzla 2000.

Nakon višegodišnjeg naučnog rada, odbrane doktorske disertacije i angažmana u svojstvu docenta na Rudarsko-geološkograđevinskom fakultetu u Tuzli, ovaj Gračanlija uspio je prirediti i napisati prvi cjelovit i sveobuhvatan udžbenik iz geologije u Bosni i Hercegovini.

Atif Kujundžić, Priče o dječacima i psima, "Monos", Gračanica, 2000.

Romaneskno u "pričama o dječacima i psima" Atifa Kujundžića ili: "Puno je lakše sa psom krenuti svojim putom"...

Mehmed lmširović, Kameleoni (zbirka karikatura), Feniks, Gračanica, 2000.

Danas kada za karikaturiste ima dosta "građe", ovaj žanr sve se više gubi na našim prostorima, zapisao je novinar "Oslobođenja" A. Čustović povodom predstavljanja ove knjige u okviru manifestacije "Ljeto u Kamernom 2000" u Sarajevu. (Oslobođenje 9.9.2000).

Sajiba Šabić Skelić, Stradanja i nadanja (pjesme), BZK "Preporod" Gračanica, 2000.

Ova stihozbirka, kako piše u napomeni na njenoj zadnjoj korici, nastala je u ratu. Veliki broj ovih pjesama "išao je uživo" na Radio Gračanici.

PDF članka

Listovi gračaničkog kalendara od 11.5. do 11.11. 2000. godine

Omer Hamzić

12.5.2000.
Historija iluzija, 17. samostalna izložba akademskog slikara Nijaza Omerovića u Tuzli

Ova izložba (otvorena u Domu Vojske Federacije BiH u Tuzli) mogla bi označiti i 20 godina stvaralaštva ovog gračaničkog slikara...

PDF članka

dodatak

SADRŽAJ ČASOPISA "GRAČANIČKI GLASNIK" OD BROJA 1 DO BROJA 10

PDF članka

© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram